Zie ik nog wel goed?

Ongeveer 250.000 automobilisten zien te slecht om auto te mogen rijden. Schokkend? Het vervelende is dat een groot deel van deze 250.000 mensen zelf niet door hebben dat ze slecht zien. Maar hoe kan het dat je slecht ziet, zonder dat je het door hebt? Simpel; als je niet beter weet is het al snel goed.
Gemiddeld genomen ziet 1 op de 10 weggebruikers niet optimaal in het verkeer. Het “niet optimaal zien” is bijvoorbeeld verminderd zicht door tegenlicht, of het iets later waarnemen van bewegwijzering. Maar circa 2.4 procent van de verkeersdeelnemers (ongeveer 250.000) ziet zo slecht, dat hij/zij eigenlijk geen deel mag nemen in het verkeer.
Hoe slecht zie je dan eigenlijk?
Bij het verrichten van oogmetingen spreken oogmeetkundigen van de visus, of gezichtsscherpte. Normaal gesproken ligt deze gezichtsscherpte tussen de 0.8 en de 1.0 (respectievelijk 80% en 100%). We mogen dan spreken van goed zicht. Na bril- of lenscorrectie is 80%/100% ook ons streven. Het is bij wet geregeld dat voor deelname in het verkeer minimaal 50% zicht nodig is in minimaal één oog. Het is lastig voor te stellen wat iemand dan ziet. In het verkeer is onder andere het lezen van borden moeilijk, kentekens op een afstand van 2 meter niet meer kunnen zien, onderscheiden van tegenliggers en het niet goed meer kunnen zien van wegbelijning. Maar waarom valt je dat niet op als je auto rijdt? Elke vergelijking die ik maak zal vreemd zijn, maar in de praktijk vergelijken we het vaak met spierkracht. Wanneer iemand van kleins af aan zijn rechterhand niet helemaal dicht kan doen of weinig kracht kan opbrengen in die rechterhand, weet diegene niet beter dan dat dat is wat hij/zij kan met die rechterhand. Diegene hoeft dan ook niet door te hebben dat de rechterhand minder doet, vooral als de linkerkant ook niet helemaal mee doet. Maar als links wel meer kan dan rechts, gaan we vragen stellen. Zo komen we erachter dat er verschil in kracht zit.
Met de ogen gaat het vaak precies zo. Als alle twee de ogen van jongs af aan minder zien (bijvoorbeeld 50%), dan weet je niet beter. De wereld is dan matter of waziger dan bij mensen die met 100% zicht de wereld zien. Bij mensen met maar één slecht oog, gaat er sneller een lampje branden. Door het om en om dichtdoen van het oog terwijl we in de verte kijken, zien we dan al dat één oog beter is dan de ander en laten we een meting doen. Zo komen we er dan achter dat er met een brilsterkte al iets aan te doen is.
Conclusie?
Wij roepen dan ook iedereen die deelneemt aan het verkeer op welke manier dan ook (fietsers, bestuurders van brommers/snorfietsen en zelfs wandelaars) op om de ogen gratis en vrijblijvend op te laten meten. Ook wanneer u niet het idee hebt dat u slechter ziet. Ziet u niet slechter maar herkent u zich wel in onderstaande klachten? Kom dan ook langs om gratis en vrijblijvend de ogen na te laten kijken.

  • Jeukende of brandende ogen
  • Vaak hoofdpijn zonder duidelijk reden
  • Moeilijker lezen op korte afstand
  • Toegenomen vermoeidheid

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij onze zichtpartner Essilor. Klik hier om naar de website van Essilor te gaan.

Afbeeldingsbron: Essilor